Het onderwijs

We hebben erg lang zitten puzzelen met een groep enthousiaste mensen hoe we het onderwijs vorm moesten geven. Een school is immers meer dan een gebouw. We werden echter ingehaald door de realiteit. Namibië biedt scholen nu de mogelijkheid om de laatste twee jaar van de basisopleiding zelf samen te stellen uit een enorm aanbod uit vakken. Daaronder ook heel veel van de vakken die wij willen aanbieden.

De school in Bukalo heeft nu zelf met curricilum vanuit daar, de gehele opleiding in kunnen vullen. Dat betekent dat er lesmateriaal is (boeken) en dat het diploma ook direct erkend is. Omdat alles echter volledig nieuw is, houden we op hun verzoek, het onderwijs wél in de gaten en onze eigen mensen staan klaar om waar nodig bij te springen om de invulling verder vorm te geven. Ondertussen zorgen we voor alle lesmateriaal: van strijkplanken tot aan slijptollen en van kruiwagens tot aan lasbrillen. En juist voor dat alles is nog extra geld nodig.

Blijft lastig

Het blijft voor TASK lastig om grip op het onderwijs te houden. Enerzijds door de afstand, anderzijds door het verschil in cultuur. En dan is er ook nog het feit dat onze school uniek is en dat de overheid het lastig vindt om daar mee om te gaan. Maar… we hebben veelvuldig contact met de school, de inspectie en het NIED dat het onderwijsprogramma ontwikkelt.
Momenteel wordt er wel degelijk onderwijs gegeven, maar de vakken worden vooral gevolgd door de goede leerlingen die dit erbij doen. Dat is mooi, maar was niet de doelstelling. We willen de kinderen die niet mee kunnen komen bij de leervakken juist een alternatief bieden. Die slag moeten we nog maken. Daarvoor is het echter ook noodzakelijk dat het lesprogramma simpeler wordt. Ook daar wordt aan gewerkt.

En ondertussen is de school vol in bedrijf, worden er diploma’s behaald en zijn we een voorbeeld voor de regio. Wij blijven er dan ook keihard aan trekken, Vanzelfsprekend.


Moestuin

De moestuin, onderdeel van de school waarvoor het dak van de school ook het water opvangt, is volop in gebruik.

Praktijkles

De leerlingen van Grade 8 hebben in de middag praktijkles en die wordt heel praktisch ingevuld met het repareren van de tafels en stoelen van de school. Ze zijn goed bezig in Bukalo!


Steun de Stichting TASK

Steun de Stichting en maak geld over op rekening NL20RABO 01091.48.266 ten name van Task in Liempde

Heeft u vragen?

Heeft u vragen over TASK dan kunt u het bestuur van de stichting rechtstreeks bereiken.
Neem contact op met de penningmeester Jeroen Berkhout 06 11096760 of met de voorlichter
van de stichting Joost van Sluijters 06 53833160. Daarnaast kent deze site ook een contactformulier.

ANBI-erkend

TASK is een ANBI-erkende stichting. Dat wil zeggen dat we een algemeen doel dienen. Dat doel is wat ons betreft het realiseren van een technische school in Namibië. Door de ANBI-erkenning is uw gift fiscaal aftrekbaar.