assa 7

 

task%20in%20bedrijf%2011

We hebben een unieke school gebouwd...

Basisonderwijs is eigenlijk verrassend goed geregeld in Zuidelijk Afrika. En voor wie werkelijk goed kan leren zijn er ook hogere scholen en universiteiten. Maar voor de minder-bollebozen is er na de basisschool helemaal niets. De LTS zoals wij die vroeger kenden, bestaat in een land als Namibië niet. Tot TASK.

Wij hebben aan het einde van de Caprivi in Namibië op liefst 1500 km van de hoofdstad in een gebied dat door iedereen vergeten lijkt, een kleine school gebouwd waar leerlingen de laatste jaren van hun verlengde basisschool technisch onderwijs kunnen krijgen, maar ook tuinbouwonderwijs én een huishoudonderwijs. Doordat we altijd hebben kunnen garanderen dat werkelijk iedere euro die geschonken werd daar wordt uitgegeven (en niet besteed wordt aan onkosten, reizen, een site, kantoorkosten etc) hebben we altijd veel enthousiasme ontmoet. Dankzij heel veel mensen staat er nu een fraaie school in Bukalo. Maar we zijn er nog niet!

maar we zijn er nog niet!

Na jaren van stevig onderhandelen met de overheid (die het fundament én de lerarensalarissen moest gaan betalen), heftige prijsonderhandelingen met een lokale aannemer, vele gesprekken over de invulling van het onderwijs en veel fondsenwerving, konden we in 2014 beginnen met de bouw. In praktisch tien weken werd er vervolgens een school van 5 lokalen neergezet: twee lokalen voor huishoudonderwijs, een binnen- en een buitenlokaal voor techniek én een lokaal waar tuinbouwonderwijs gegeven wordt, want in de moestuin  praktijk gebracht gaat worden.
Natuurlijk zijn we trots en dat mag iedereen die eigen euro’s in deze school heeft zitten ook zijn. Maar we zijn ook nog steeds bezorgd. Want de school is netjes binnen budget gerealiseerd, maar daarmee is de pot ook werkelijk leeg. Terwijl we nu nog in tal van duurzame leermiddelen willen gaan investeren  en het onderhoud tot 2024 gegarandeerd hebben. Er blijven dus donaties nodig!


 

bouw%20bijna%20klaar%2011

De strijkstok

TASK kent geen strijkstok. Alle ingebrachte gelden worden gebruikt voor het realiseren van de klaslokalen. Bestuurders of medewerkers van de stichting krijgen geen enkele (onkosten) vergoeding. Jaarlijks wordt daartoe een accountantsverklaring opgesteld die openbaar is. Zelfs de accountant werkt hier kosteloos aan mee. Ja, we hebben wel bankkosten, maar die worden gecompenseerd door een donatie van de bank.

Bekijk ons jaarverslag 2020Doneer NU

Het onderwijs

We hebben erg lang zitten puzzelen met een groep enthousiaste mensen hoe we het onderwijs vorm moesten geven. Een school is immers meer dan een gebouw. We werden echter ingehaald door de realiteit. Namibië biedt scholen nu de mogelijkheid om de laatste twee jaar van de basisopleiding zelf samen te stellen uit een enorm aanbod uit vakken. Daaronder ook heel veel van de vakken die wij willen aanbieden. De school in Bukalo heeft nu zelf met curricilum vanuit daar, de gehele opleiding in kunnen vullen. Dat betekent dat er lesmateriaal is (boeken) en dat het diploma ook direct erkend is. Omdat alles echter volledig nieuw is, houden we op hun verzoek, het onderwijs wél in de gaten en onze eigen mensen staan klaar om waar nodig bij te springen om de invulling verder vorm te geven. Ondertussen zorgen we voor alle lesmateriaal: van strijkplanken tot aan slijptollen en van kruiwagens tot aan lasbrillen. En juist voor dat alles is nog extra geld nodig.

 

koopkunst

Kunst voor jou; geld voor TASK

Kunstenaar Stijn van Kessel heeft speciaal voor TASK unieke kunstwerken gemaakt die de gelijkheid van ons allen benadrukken. Daarmee heb je niet alleen prachtige kunst aan de muur hangen, maar laat je ook zien dat je TASK steunt. De werken van 160 x 80 of 80 x 40 centimeter kosten respectievelijk € 800 en
€ 500 euro. Daarvan gaat de helft rechtstreeks naar de school in Bukalo. Maak HIER jouw keuze.


Schermafbeelding%202018 11-06%20om%2011.37.47


Steun de Stichting TASK

Steun de Stichting en maak geld over op rekening NL20RABO 01091.48.266 ten name van Task in Liempde

Heeft u vragen?

Heeft u vragen over TASK dan kunt u het bestuur van de stichting rechtstreeks bereiken.
Neem contact op met de penningmeester Jeroen Berkhout 06 11096760 of met de voorlichter
van de stichting Joost van Sluijters 06 53833160. Daarnaast kent deze site ook een contactformulier.

ANBI-erkend

TASK is een ANBI-erkende stichting. Dat wil zeggen dat we een algemeen doel dienen. Dat doel is wat ons betreft het realiseren van een technische school in Namibië. Door de ANBI-erkenning is uw gift fiscaal aftrekbaar.