Basisonderwijs is eigenlijk verrassend goed geregeld in Zuidelijk Afrika. En voor wie werkelijk goed kan leren zijn er ook hogere scholen en universiteiten. Maar voor de minder-bollebozen is er na de basisschool helemaal niets. De LTS zoals wij die vroeger kenden, bestaat in een land als Namibië niet. Tot TASK. Wij hebben aan het einde van de Caprivi in Namibië op liefst 1500 km van de hoofdstad in een gebied dat door iedereen vergeten lijkt, een kleine school gebouwd waar leerlingen de laatste jaren van hun verlengde basisschool technisch onderwijs kunnen krijgen, maar ook tuinbouwonderwijs én een huishoudonderwijs. Doordat we altijd hebben kunnen garanderen dat werkelijk iedere euro die geschonken werd daar wordt uitgegeven (en niet besteed wordt aan onkosten, reizen, een site, kantoorkosten etc) hebben we altijd veel enthousiasme ontmoet. Dankzij heel veel mensen staat er nu een fraaie school in Bukalo. Maar we zijn er nog niet!

De school staat er...

assa 7

...nu willen we hem ook inrichten én onderhoudenDe volgend uitdaging

We hebben in het afgelopen jaar een enorme sprong vooruit gemaakt bij het realiseren van onze praktijkschool in Bukalo Namibië. na jaren van stevig onderhandelen met de overheid (die het fundament én de lerarensalarissen moest gaan betalen), heftige prijsonderhandelingen met een lokale aannemer, vele gesprekken over de invulling an het onderwijs en veel fondsenwerving, konden we afgelopen april beginnen met de bouw. In praktisch tien weken werd er vervolgens een school van 5 lokalen neergezet: twee lokalen voor huishoudonderwijs, een binnen- en een buitenlokaal voor techniek én een lokaal waar tuinbouwonderwijs gegeven gaat worden, want in de zandvlakte in de voorgrond in praktijk gebracht gaat worden.
Natuurlijk zijn we trots en dat mag iedereen die eigen euro’s in deze school heeft zitten ook zijn. Maar we zijn ook nog steeds bezorgd. Want de school is netjes binnen budget gerealiseerd, maar daarmee is de pot ook werkelijk leeg. Terwijl we nu nog in tal van duurzame leermiddelen willen gaan investeren voordat de school straks na de zomervakantie (media januari) haar deuren opent. Daarom nog een keer een oproep: help ons dit fantastische project afmaken en stort nog een keer.

10271214_621872551224568_7222602547055819475_o
Strijkstok


TASK kent
geen strijkstok. Alle ingebrachte gelden worden gebruikt voor het realiseren van de klaslokalen. Bestuurders of medewerkers van de stichting krijgen geen enkele (onkosten) vergoeding. Jaarlijks wordt daartoe een accountantsverklaring opgesteld die openbaar is. Zelfs de accountant werkt hier kosteloos aan mee. Ja, we hebben bankkosten, maar die worden gecompenseerd door een donatie van de bank.

assa 5

Giften


TASK wil haar financiën binnen krijgen via giften/donaties en via mensen die lid worden van de de Club van 100 (Zij doneren jaarlijks minimaal €100 en krijgen in ruil daarvoor jaarlijks inzicht in alle activiteiten van de stichting en een vermelding op de site). Daarnaast denken we graag mee aan initiatieven als sponsorlopen, rommelmarkten e.d.Steun de Stichting en maak geld over op rekening NL20RABO 01091.48.266
ten name van Task in Liempde


Heeft u vragen over TASK dan kunt u het bestuur van de stichting rechtstreeks bereiken.
Neem contact op met de penningmeester Jeroen Berkhout 06 53430195 of met de voorlichter
van de stichting Joost van Sluijters 06 53833160. Daarnaast kent deze site ook een contactformulier.

De meest actuele informatie vindt u steeds op
Facebook


americanenglish-flag an English summary of this page can be found under the button SUMMARY